601 935 001

Ubezpieczenia społeczne, emerytury i renty

 System ubezpieczeń społecznych obejmuje szereg ubezpieczeń socjalnych, takich jak:

 • ubezpieczenie emerytalne,
 • ubezpieczenie rentowe;
 • ubezpieczenie chorobowe i macierzyńskie;
 • ubezpieczenie wypadkowe.

 

Ze względu na szeroki zakres tematyczny oraz swą powszechność, ubezpieczenia społeczne stanowią ważką gałąź prawa ściśle związaną z prawem pracy. W praktyce obrotu na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych powstają liczne problemy, wątpliwości i spory (w szczególności z organami rentowymi i emerytalnymi). Nasza Kancelaria świadczy toteż kompleksowe usługi z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych tak dla ubezpieczonych, jak i ubezpieczających. Pomoc prawną oferujemy m.in. w sprawach z zakresu:

  • rent i emerytur oraz innych świadczeń przyznawanych przez ZUS lub KRUS;
  • odwołań od decyzji organów rentowych i emerytalnych;
  • odwołań od decyzji lekarzy – orzeczników;
  • odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne;
  • ustalania i uzyskiwania prawa do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych;
  • odszkodowań dochodzonych od zakładu pracy w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi;
  • świadczeń z tytułu ojcostwa lub macierzyństwa.

  .