601 935 001
Usługi

Klienci Holenderscy

     Kancelaria Adwokacka Law Offices prowadzona pod kierownictwem adwokata Remigiusza Gołębiowskiego jest bodaj jedyną w Polsce kancelarią oferującą kompleksową obsługę prawną przeznaczoną dla obywateli Królestwa Niderlandów oraz dla ludności niderlandzkojęzycznej. Nasze bogate doświadczenie zawodowe i akademickie zdobyte w Polsce i za granicą oraz znajomość rynku holenderskiego i belgijskiego z pewnością mogą być przydatne dla Klientów mających styczność ze sprawami polskimi w życiu osobistym i zawodowym oraz w toku wykonywanej działalności gospodarczej.

     Świadczymy nasze wyspecjalizowane usługi na rzecz zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców różnych specjalizacji. W swej wielowątkowej ofercie proponujemy różnorodne formy działania, poczynając od tworzenia, opiniowania i negocjowania umów w obrocie powszechnym, konsumenckich oraz handlowym, kończąc na fachowej reprezentacji w postępowaniach spornych przed sądami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi oraz w postępowaniach administracyjnych na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej. Sporządzamy opinie prawne i złożone analizy, wykorzystując w swojej pracy nie tylko dogłębną znajomość przepisów prawa, orzecznictwa i poglądów nauki, ale także opieramy swoje działania na rozumieniu praktyki obrotu oraz wykorzystywaniu elementów analizy ekonomicznej. Znając biegle języki obce i stosując nowoczesne technologie prawnicy Kancelarii w żadnej mierze nie są ograniczeni w świadczeniu swych usług, w szczególności oferując pomoc prawną na odległość. Stale rozwijając swoje umiejętności i kompetencje miękkie, oferujemy pomoc w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów. Uwzględniając w swojej pracy w najwyższym stopniu potrzeby przedsiębiorców, pomagamy na terenie Polski tworzyć spółki, otwierać oddziały i przedstawicielstwa, a także prowadzimy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych na stałych zasadach.

Zajmujemy się tematyką:

 • szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym prawa umów i prawa spadkowego;
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności kwestiami rozwodów oraz prawami do opieki nad dziećmi;
 • prawa handlowego i gospodarczego, w tym prawa spółek;
 • prawa ubezpieczeniowego;
 • prawa karnego w zakresie przestępstw w obrocie gospodarczym, wypadków drogowych, błędów w sztuce lekarskiej i niewłaściwego wykonywania funkcji w budownictwie, naruszenia czci i nietykalności cielesnej oraz zatrzymań i tymczasowego aresztowania;
 • obrotu nieruchomościami;
 • szeroko pojętego prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego i problemów obcokrajowców;
 • papierów wartościowych;
 • prawa energetycznego;
 • prawa pracy;
 • prawa medycznego;
 • prawa morskiego;
 • prawa transportowego;
 • prawa turystycznego;
 • prawa podatkowego.