601 935 001

Pranie Brudnych Pieniędzy

     Kancelaria Adwokacka “Law Offices” adw. Remigiusz Gołębiowski w ramach świadczenia pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego, zajmuje się sprawami związanymi z przestępstwem określanym jako “pranie brudnych pieniędzy”. Podejmujemy się obrony podmiotów, którym zarzuca się przyjmowanie, przekazywanie, wywożenie za granicę, pomaganie do przenoszenia własności lub posiadania środków płatniczych, papierów wartościowych, praw majątkowych, mienia ruchomego lub nieruchomego pochodzącego z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, a także podmiotów, którym przypisuje się pomocnictwo w praniu pieniędzy, zorganizowane pranie pieniędzy, czy pranie pieniędzy na wielką skalę. Posiadamy także praktykę w reprezentowaniu interesób osób czy instytucji, pokrzywdzonych w wyniku popełnienia wskazanego przestępstwa. Doskonała znajomość prawa finansowego, podatkowego, prawa bankowego w zakresie obowiązków banków związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz regulacji odnoszących się do przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł pozwalają prawnikom współpracującym z Kancelarią w sposób staranny i kompleksowo uwzględniający wszelkie istotne okoliczności ocenić, czy konkretne zachowanie spełnia wszystkie znamiona przestępstwa prania brudnych pieniędzy w jakimkolwiek z zarzucanych potencjalnemu sprawcy wariancie.