601 935 001
Usługi

Podatek Akcyzowy

 • obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania;
 • podatnicy akcyzy;
 • deklaracja podatkowa i terminy płatności akcyzy;
 • postępowanie w przypadku importu wyrobów akcyzowych;
 • zwolnienia;
 • organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi (procedura zawieszenia poboru akcyzy, składy podatkowe, zarejestrowani handlowcy, zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych, niezarejestrowani handlowcy - jednorazowe zezwolenie na nabycie wyrobów akcyzowych);
 • zagadnienia szczegółowe m.in. dotyczące podstawy opodatkowania i stawek akcyzy odnoszących się do:
 • paliw silnikowych, olejów opałowych i gazu;
  napoji alkoholowych (piwo, wino, napoje fermentowane, produkty pośrednie oraz alkohol
              etylowy);

  wyrobów tytoniowych (papierosy, cygara i cygaretki, tytoń do palenia);
  wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (deklaracja uproszczona, dostawa
              wewnątrzwspólnotowa wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych);

  akcyzy od samochodów;
 • znaki akcyzy.