601 935 001

Ochrona Wizerunku Pomiotów Gospodarczych i Osób Fizycznych w Internecie

     Wraz z żywiołowym rozwojem nowoczesnych środków masowego komunikowania, a w szczególności Internetu, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne narażone są na dokonywane za jego pośrednictwem działania naruszające ich wizerunek.

     Działania takie polegają w szczególności na niesłusznej i niepopartej żadnymi faktami ocenie działalności danej osoby czy firmy czy też jakości oferowanych przez nią towarów bądź usług. Proceder taki ma miejsce zarówno w branżowych, kierowanych do ograniczonego kręgu odbiorów, jak i w ogólnotematycznych, powszechnie odwiedzanych stronach internetowych.

     Biorąc pod uwagę fakt, że znaczna część klientów przed dokonaniem zakupu produktu lub skorzystaniem z usługi zdobywa informacje o oferujących je podmiotach właśnie za pośrednictwem Internetu, działanie takie powodują dla osób nimi dotkniętych wymierne starty. Szkody te to przede wszystkim utrata zaufania klienteli, a to z kolei prowadzi do strat materialnych. Powszechny dostęp do Internetu powoduje zatem, że funkcjonujący na rynku przedsiębiorcy stają się „ofiarami” osób, które za jego pośrednictwem naruszają mozolnie budowany wizerunek firmy.

     Podobnie jest z osobami fizycznymi – podważenie dobrego imienia takiej osoby może powodować dla niej nie tylko ogromne straty moralne, lecz również materialne. A nieskazitelny wizerunek jest przecież dla wielu osób niezwykle ważny ze względu na zajmowane stanowisko czy wykonywany zawód.

     Opowiadając na zmieniającą się rzeczywistość Kancelaria Law Offices adw. Remigiusz Gołębiowski proponuje usługę skierowaną zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych, polegającą na prawnej ochronie ich wizerunku w medium jakim jest Internet. Zakres usługi zależny jest od woli Klienta i może dotyczyć wyłącznie usunięcia z Internetu naruszających wizerunek treści bądź, oprócz usunięcia takich treści, polegać również na prowadzeniu w imieniu Klienta postępowań sądowych zmierzających do wykrycia i pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców ww. czynów.