601 935 001
Usługi

Prawo Budowlane

     Kancelaria Adwokacka „Law Offices” od wielu lat z powodzeniem prowadzi sprawy z zakresu prawa budowlanego, jednocześnie współpracując ze specjalistami i biegłymi w zakresie samego budownictwa. Z powodzeniem pomagamy naszym Klientom przeprowadzić proces inwestycyjny na każdym jego etapie, a także efektywnie reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Świadczymy wszechstronną pomoc inwestorom, wykonawcom i podwykonawcom, będąc dogodnym partnerem dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorców. W szczególności służymy pomocą w sprawach z zakresu:

  • zagospodarowania przestrzennego terenu, w tym o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy czy zgodności planowanej inwestycji z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego;
  • uzyskiwania pozwolenia na budowę;
  • legalizacji samowoli budowlanej;
  • rozbiórki obiektów budowlanych;
  • oddania obiektu budowlanego do użytku;
  • zmiany sposobu wykorzystania obiektu budowlanego;
  • sporządzania, przygotowania i opiniowania umów o roboty budowlane, prace projektowe, nadzór inwestycyjny i podwykonawstwo;
  • postępowania przed organami administracji publicznej (m.in. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, SKO, Starosta, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, itd.);
  • postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • mediacji i negocjacji z osobami i podmiotami utrudniającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, utrudniającymi proces budowlany, czy dążącymi do nakazania rozbiórki obiektów będących w posiadaniu naszych Klientów.