601 935 001
Usługi

Kontakty z Dziećmi

     Spośród wielu spraw z zakresu prawa rodzinnego prowadzimy także te dotyczące kontaktów rodziców z dziećmi. Pozostajemy w pełni świadomi, jak ważne są prawidłowe relacje rodzinne, których kształtowanie wymaga osobistego kontaktu z najbliższymi. Mamy również na względzie, jak szczególnie ważny jest czas i szybkość postępowań o ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi oraz egzekucja tego uprawnienia. W trosce o dobro naszych Klientów zapewniamy kompleksową pomoc prawną w zakresie:

  • odbierania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej, w tym dzieci uprowadzonych za granicę;
  • ustalania miejsca pobytu dziecka;
  • ustalania kontaktów z dzieckiem na drodze polubownej lub w postępowaniu przed sądem opiekuńczym;
  • egzekwowania obowiązków wynikających w orzeczeń sądowych lub ugód w przedmiocie kontaktów z dzieckiem;
  • dochodzenia należności pieniężnych w razie uporczywego uniemożliwiania kontaktu z dzieckiem.

Działamy szybko i efektywnie.