601 935 001
Usługi

Podatek Od Towarów i Usług

 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów;
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;
 • wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona;
 • miejsce opodatkowania (świadczenia) dostaw towarów w ramach transakcji transgranicznych;
 • miejsce opodatkowania (świadczenia) usług w transakcjach transgranicznych;
 • zagadnienia związane z podatkiem VAT należnym: stawki, zwolnienia, leasing – w określonych warunkach jako dostawa towarów, ustalanie podatku należnego według struktury zakupów itp.;
 • eksport towarów;
 • import towarów;
 • import usług;
 • szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych;
 • wszelkie zagadnienia związane z podatkiem VAT naliczonym w tym m.in. odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego;
 • zakończenie działalności i inne.