601 935 001
Usługi

Prawo Administracyjne

     Sprawy administracyjne należą do spraw życia codziennego tak prywatnych osób fizycznych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Pomagamy i doradzamy naszym Klientom, jak właściwie sporządzić pismo kierowane do organu administracji publicznej, czy sądu administracyjnego, jak uzyskać pożądaną decyzję administracyjną, a także jak rozsądnie zaplanować przeprowadzenie postępowania administracyjnego. Oferujemy swoje usługi w zakresie prawa administracyjnego materialnego, a w tym prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, ochrony konkurencji i konsumenta, ochrony środowiska, działalności gospodarczej oraz prawa gospodarczego publicznego. W sytuacjach spornych chętnie podejmujemy się reprezentacji w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Świadczymy kompleksową pomoc w zakresie reprezentacji w trakcie postępowania podatkowego, czy to przed urzędem skarbowym i izbą skarbową, czy też w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Pomagamy również naszym Klientom dochodzić odszkodowań za szkodliwą działalność organów administracji państwowej, samorządów, jaki i Skarbu Państwa.

Podejmujemy się prowadzenia spraw w zakresie:

  • reprezentacji w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej;
  • prowadzenia postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • występowania w postępowaniach podatkowych przed urzędami skarbowymi i izbami skarbowymi, w tym uzyskiwania interpretacji podatkowych;
  • ustalenia wysokości opłat adiacenckich i opłat za użytkowanie wieczyste;
  • uzyskiwania decyzji administracyjnych (np. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, czy pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego);
  • uzyskiwania zezwoleń, licencji, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub działalności gospodarczej;
  • sporządzania pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych;
  • przygotowywania opinii prawnych, analiz i doradztwa w tematyce prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego.