601 935 001
Usługi

Prawo Energetyczne

     Kompleksowe usługi prawne kierujemy także do przedsiębiorców energetycznych, zarówno z branży elektroenergetyki, ciepłownictwa jak i gazownictwa oraz branży paliwowej, w tym w zakresie energetyki jądrowej, źródeł odnawialnych energii oraz gazu łupkowego. Nasze zainteresowanie wzbudzają zagadnienia z zakresu:

 • wytwarzania, obrotu, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła;
 • pozyskiwania surowców energetycznych, w tym gazu łupkowego;
 • otwierania i prowadzenia działalności koncesjonowanej oraz ustalania i zatwierdzania taryf;
 • restrukturyzacji sektora energetycznego, w tym konsolidacji i reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych;
 • planowania i wdrażania inwestycji, z uwzględnieniem aspektów prawa ochrony środowiska;
 • dostępu stron trzecich do sieci i urządzeń kluczowych oraz obowiązku udostępniania infrastruktury energetycznej i przyłączania odbiorców do sieci;
 • służebności przesyłu.

Nasze działania i usługi opieramy na:

 • przygotowywaniu, opracowywaniu, negocjowaniu i opiniowaniu umów oraz projektów inwestycyjnych;
 • tworzeniu kompleksowych ekspertyz oraz analiz prawnych;
 • wspomaganiu i nadzorowaniu badań due diligence;
 • reprezentacji w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym w postępowaniach regulacyjnych, taryfowych i spornych;
 • prowadzeniu innych postępowań administracyjnych oraz postępowań sądowych;
 • doradztwie prawnym w ramach postępowań przetargowych oraz zamówień publicznych, w szczególności zamówień sektorowych;
 • świadczeniu kompleksowych usług w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorstw energetycznych.