601 935 001
Usługi

Postępowanie Egzekucyjne i Zabezpieczające

     W ramach obowiązującego prawa wskazujemy możliwe do wykorzystania sposoby egzekucji. Korzystając z bogatego doświadczenia wskazujemy jak w pełni wykorzystać istniejące możliwości egzekwowania długu przez kancelarie komornicze.

     Dokonujemy pełnej analizy czynności przeprowadzonych przez wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego (wierzyciel, dłużnik, organ egzekucyjny, osoby trzecie).

     Swoje usługi kierujemy również do podmiotów mających komórki windykacji lub ich elementy w swoich strukturach organizacyjnych lub podmiotów prowadzących windykację w sposób przypadkowy.

Ponadto w ofercie naszych usług znajduje się:

  • egzekucja należności pieniężnych i niepieniężnych;
  • udział w postępowaniu egzekucyjnym
  • sprawy o przybicie nieruchomości.