601 935 001
Usługi

Nieruchomości

     Ponad połowa spraw rozpatrywana przez sądy powszechne i sądy administracyjne dotyczy nieruchomości. Wychodząc naprzeciw naszym Klientom rozbudowaliśmy oraz rozwinęliśmy dział Kancelarii zajmujący się szeroko pojętą problematyką nieruchomości, a także prawa budowlanego (patrz: prawo budowlane). Przeprowadziliśmy do tej pory szereg projektów związanych z obrotem nieruchomości, ich sprzedażą, jaki i najmem powierzchni mieszkalnej oraz użytkowej. Doradzamy w zakresie nabywania nieruchomości, planowania i realizacji inwestycji, a także pomagamy przeprowadzić postępowanie wieczystoksięgowe. Niejednokrotnie zajmowaliśmy się sprawami wywłaszczeniowymi, uzyskiwaniem odszkodowań za utracone nieruchomości, a także dużymi inwestycjami drogowymi. Służymy pomocą i radą przy dokonywaniu podziałów i łączeniu nieruchomości. Chętnie podejmujemy się spraw z zakresu tzw. prawa sąsiedzkiego, jak i działalności wspólnot mieszkaniowych.

W szczególności w spektrum naszych zainteresowań leżą sprawy dotyczące:

 • analiz stanu prawnego nieruchomości i wyprowadzania ksiąg wieczystych;
 • doradztwa na etapie nabywania nieruchomości gruntowych, budynków i lokali mieszkalnych;
 • obciążania nieruchomości na rzecz osób trzecich: ustanawianie hipoteki i służebności (np. drogi koniecznej, prawo przejazdu);
 • sporządzenia, projektowania, opiniowania i zawierania umów sprzedaży nieruchomości, ustanowienia użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz egzekwowania należności z tych umów;
 • konstruowania umów deweloperskich i umów z nabywcami lokali oraz unikania klauzul niedozwolonych w obrocie konsumenckim związanym z działalnością deweloperów;
 • odzyskiwania nieruchomości zajętych przez osoby trzecie lub Skarb Państwa oraz zwrotu kosztów za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • wywłaszczeń, inwestycji publicznych związanych z przymusowym wykupem nieruchomości i odszkodowań za czynności przedsiębrane przez podmioty publiczne;
 • naruszeń własności nieruchomości przez niewłaściwe korzystanie z nieruchomości sąsiednich (tzw. immisje) i ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości;
 • geodezyjnego podziału i scalania nieruchomości;
 • podziału nieruchomości w następstwie ustania wspólności majątkowej małżonków, dziedziczenia, czy też w związku z innymi zdarzeniami i tytułami prawnymi;
 • prowadzenia bieżącego zarządu nieruchomości, w tym obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych;
 • ustanawiania odrębnej własności lokali;
 • reprezentacji sądowej i polubownego rozwiązywania sporów w powyższych sprawach.