601 935 001
Usługi

Prawo Pracy

     Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie sporządzania umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich, wewnętrznych regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń i premiowania.

     Kancelaria pomaga również w uzyskaniu zezwoleń na zatrudnianie cudzoziemców, doradzamy w zakresie rozwiązywania stosunków pracy, negocjujemy układy zbiorowe pracy, umowy pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami, doradzamy w zakresie zwolnień zbiorowych. W razie sporów z pracownikami reprezentujemy naszych Klientów w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ponadto zajmujemy się sprawami:

  • o zapłatę wynagrodzenia;
  • o przywrócenie do pracy;
  • o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne;
  • o odszkodowanie;
  • oraz opiniowaniem umów o zakazie konkurencji - opiniowanie kontraktów menadżerskich.