601 935 001
Usługi

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze, rozwód w Warszawie

     Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego dotyczących wielostronnych relacji rodzinnych: pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy rodzicami i dziećmi, względnie dalszymi krewnymi. W spektrum naszych zainteresowań pozostają rozwód oraz:

 • wszczęcie postępowania i reprezentacja w sprawach rozwodowych i o separację;
 • prowadzenie mediacji między małżonkami co do sposobu rozwiązania małżeństwa (bez orzekania o winie stron, za porozumieniem stron);
 • unieważnienie małżeństwa i stwierdzenie nieistnienia małżeństwa;
 • podział majątku wspólnego;
 • alimenty po rozwodzie i w trakcie trwania małżeństwa;
 • alimenty dla kobiety w ciąży oraz pokrycie kosztów porodu i połogu;
 • obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci i osób najbliższych;
 • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych w postępowaniu egzekucyjnym;
 • pozbawianie lub ograniczanie władzy rodzicielskiej;
 • ustalanie kontaktów rodzica z dzieckiem;
 • ustalanie pochodzenia dziecka (ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa, uznanie dziecka, zmiana nazwiska);
 • ubezwłasnowolnienie;
 • pozbawianie małżonka zarządu majątkiem wspólnym;
 • doradztwo w przedmiocie korzystnego kształtowania małżeńskiego ustroju majątkowego (w tym przygotowanie i negocjacja majątkowych umów małżeńskich – intercyz);
 • odpowiedzialność za długi zaciągane przez małżonka oraz ochrona majątku wspólnego przed skierowaniem do niego egzekucji;
 • podejmowanie działań w toku postępowania egzekucyjnego mających na celu egzekucję długów z majątku wspólnego.

Adwokat do spraw rozwodowych - Warszawa

     Prowadzone sprawy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta, co rozszerza i modyfikuje zakres omawianej problematyki (np. prowadzimy postępowania o obniżenie/podwyższenie alimentów; uzyskiwanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa). Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego dla obcokrajowców na terenie Polski.

     Nasz adwokat sprawy rozwodowe zawsze traktuje indywidualnie, do każdej podchodzi z wielkim zaangażowaniem. Mogą być Państwo pewni, że oferowane przez naszą kancelarię usługi zostaną wykonane na najwyższym poziomie.

     Zachęcamy do zapoznania się z naszymi usługami prawnymi. Zapraszamy do współpracy!