601 935 001
Usługi

Podatek Dochodowy Od Osób Fizycznych

 • opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy oraz stosunków podobnych;
 • opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście;
 • opodatkowanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (przychody zwolnione od podatku, opodatkowanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką 19%, koszty uzyskania przychodów, zakończenie działalności – remanent);
 • opodatkowanie przychodów wspólników spółek osobowych;
 • opodatkowanie przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej;
 • opodatkowanie przychodów z nieruchomości oraz ich części;
 • opodatkowanie przychodów z najmu, dzierżawy itd.;
 • dochody z kapitałów pieniężnych;
 • opodatkowanie przychodów z praw majątkowych;
 • opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, niektórych praw i rzeczy ruchomych;
 • opodatkowanie przychodów z innych źródeł w tym przede wszystkim kwestie przychodów z nieujawnionych źródeł;
 • opodatkowanie stron umowy leasingu (leasing operacyjny i finansowy);
 • wszelkie zagadnienia związane z kosztami uzyskania przychodu, amortyzacja;
 • opodatkowanie cudzoziemców oraz przychodów z za granicy;
 • ulgi odliczane od dochodu;
 • ulgi odliczane od podatku.