601 935 001
Usługi

Prawo Lokalowe

     Kwestie regulacji stosunku prawnego do lokali mieszkalnych i użytkowych są jednymi z najbardziej newralgicznych problemów obrotu prawnego. Prężnie rozwija się rynek budowlany, lawinowo rośnie liczba inwestycji deweloperskich oraz powszechnie występuje tendencja nabywania lokali spółdzielczych, czy ustanawiania odrębnych własności lokali. Nie słabnie zainteresowanie najmem lokali, a domeną wielu osiedli jest problematyka funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Zdajemy sobie sprawę, ile trudności i komplikacji może powstać na gruncie prawa lokalowego. Mając na względzie różnorodność stosunków oraz sprzeczność interesów podmiotów występujących na tym rynku, świadczymy kompleksowe usługi prawnicze w zakresie:

 • projektowania, sporządzania i opiniowania umów:
 • przedwstępnych;
  deweloperskich;
  sprzedaży;
  zamiany;
  darowizny;
  dożywocia;
  najmu;
  dzierżawy;

 • dochodzenia należności z ww. umów;
 • uzyskiwania odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości (np. przez obecność linii wysokiego napięcia, gazociągów i innych urządzeń przesyłowych) oraz utratę wartości nieruchomości w następstwie umieszczenia urządzeń przesyłowych;
 • przeprowadzania spraw o eksmisję;
 • obsługi procesu inwestycyjnego i deweloperskiego;
 • pomocy w ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości (służebności gruntowe i osobiste, służebność przesyłu, hipoteka, użytkowanie);
 • przeprowadzania postępowania wieczystoksięgowego;
 • reprezentacji w sprawach o zniesienie współwłasności, podział lub scalanie lokali i nieruchomości;
 • spraw o zasiedzenie;
 • ustanawiania odrębnej własności lokali;
 • obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni;
 • zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych;
 • ustanawiania zarządu nieruchomości;
 • prowadzenia spraw o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykupu lokali komunalnych od gmin;
 • reprezentacji w sprawach o aktualizację opłaty rocznej, ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej oraz dochodzenia odszkodowań za spadek wartości nieruchomości przez zmianę jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

     Prowadzenie sprawy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta, co rozszerza i modyfikuje zakres omawianej problematyki (np. prowadzimy postępowania o obniżenie/podwyższenie alimentów; uzyskiwanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa). Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego dla obcokrajowców na terenie Polski.