W Skrócie

Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorstw, podmiotów instytucjonalnych i osób fizycznych. Ofertę dedykujemy Klientom z Polski, w szczególności z Warszawy i Łodzi, oraz spoza granic kraju. W ramach naszej działalności zawodowej zajmujemy się:

- udzielaniem porad prawnych;

- przygotowywaniem opinii i ekspertyz;

- tworzeniem i opiniowaniem umów;

- reprezentacją w postępowaniach przygotowawczych;

- reprezentacją w postępowaniach sądowych;

- reprezentacją w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych;

- pozasądowym rozwiązywaniem sporów z wykorzystanie negocjacji i mediacji;

- prowadzeniem szkoleń i warsztatów.


Godziny Przyjęć

Od poniedziałku do piątku w godz. 10 - 18 lub indywidualnie w uzgodnionym terminie

Kom.: +48 601 93 50 01
Tel.: +48 22 371 66 11
Tel.: +48 42 631 99 55
E-Mail: kancelaria@golebiowski.pl