601 935 001

Kolejnictwo

     Rozwój kolejnictwa w Polsce oraz wzmożona liczba inwestycji w branży kolejowej stanowi wyzwanie nie tylko dla administracji państwowej i przedsiębiorstw z sektorów infrastrukturalnych, ale także wymaga zapewnienia wykwalifikowanej obsługi prawnej. Mając tę ważką okoliczność na względzie, Kancelaria Adwokacka „Law Offices” adw. Remigiusz Gołębiowski świadczy kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom kolejowym, produkującym i prowadzącym działalność usługową na rzecz kolei oraz zajmujących się przewozem kolejowym. Prowadzimy tym samym sprawy m.in. z zakresu:

 • krajowej i międzynarodowej sprzedaży taboru kolejowego, części zamiennych dla kolei oraz elementów infrastruktury kolejowej, a także gwarancji, rękojmi i prac serwisowych z tym związanych ;
 • produkcji taboru kolejowego, części zamiennych dla kolei oraz elementów infrastruktury kolejowej oraz wprowadzania produktów do obrotu na terenie Polski;
 • krajowego i międzynarodowego przewozu towarów drogą kolejową;
 • krajowego i międzynarodowego przewozu osób drogą kolejową;
 • dostępu do infrastruktury kolejowej i zarządzania infrastrukturą kolejową;
 • prowadzenia działalności reglamentowanej na kolei (w tym uzyskiwania odpowiednich licencji, zezwoleń i pozwoleń oraz prowadzenia działalności regulowanej);
  inwestycji budowlanych na kolei.

Świadczymy tym samym usług polegające na:

 • tworzeniu i opiniowaniu umów oraz kompleksowych kontraktów;
 • tworzeniu i opiniowaniu regulaminów;
 • tworzeniu i opiniowaniu wzorców umownych;
 • prowadzeniu negocjacji handlowych;
 • reprezentacji w postępowaniach administracyjnych, w tym przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego;
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach egzekucyjnych.