601 935 001
Usługi

ViaToll

     Od dn. 1 lipca 2011 r. za przejazd drogami publicznymi od pojazdów samochodowych lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz od autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy nie pobiera się opłat za pomocą winiet, lecz na określonych odcinkach obowiązuje elektroniczny system poboru opłat viaToll. Nad płatnymi drogami (płatnymi autostradami, drogami szybkiego ruchu oraz wybranymi drogami krajowymi) znajdują się bramownice wyposażone w anteny, które umożliwiają komunikację między przekaźnikami, a urządzeniami viaBOX, w jakie powinny być wyposażone pojazdy. Każdorazowo, gdy pojazd przejeżdża pod bramownicą wysyłany jest sygnał, za pośrednictwem którego naliczana jest automatycznie opłata.

     Stosowanie systemu viaToll w praktyce może doprowadzić do powstania wielu sytuacji konfliktowych pomiędzy użytkownikami pojazdów, a Inspekcją Transportu Drogowego, kontrolującą działanie systemu. Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom naszych Klientów oferujemy pomoc w zakresie rozwiązywania sporów na gruncie naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym reprezentujemy naszych Mocodawców w postępowaniach administracyjnych mających na celu wyegzekwowanie kary administracyjnej za nieuiszczenie opłaty.

     Służymy niezwłocznie radą i działaniem na wypadek:

 • zatrzymania pojazdów do kontroli przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego;
 • nałożenia kary z tytułu:
 • braku rejestracji pojazdu w Systemie viaTOLL;
  nieodpowiedniej instalacji urządzenia viaBOX;
  nieprawidłowego określenia kategorii pojazdu przy rejestracji;
  wjazdu na odcinek płatny drogi publicznej bez uiszczenia opłaty;
  naruszenia innych obowiązków określonych w ustawie o drogach publicznych.

W przypadkach niesłusznego nałożenia kary na użytkownika drogi publicznej pomagamy dochodzić zwrotu nienależnych świadczeń, a także świadczymy usługi w zakresie dochodzenia odszkodowań od organów administracji publicznej.