601 935 001
Usługi

Prawo Cywilne

     Każdego dnia doradzamy w ramach różnych dziedzin prawa cywilnego, w zależności od indywidualnych potrzeb Klientów.

     Prowadzimy także doradztwo i obsługę z zakresu prawa gospodarczego pomagając w doborze najlepszej dla danego Klienta formy organizacyjnej dla prowadzenia działalności gospodarczej, zajmując się przygotowywaniem projektów umów w obrocie gospodarczym, negocjując ich treści, doradzając najlepszych sposobów zabezpieczenia wierzytelności.

     Naszą wiedzą i doświadczeniem służymy Klientom reprezentując ich w sporach sądowych tak przed sądami powszechnymi, jak i w postępowaniu arbitrażowym.


Ponadto zakres naszych działań obejmuje:

  • sprawy o zapłatę,
  • sprawy odszkodowawcze (błędy lekarskie, wypadki, odszkodowania od szpitali),
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
  • analizę i sporządzanie umów,
  • przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych, apelacji i kasacji.