Wywłaszczenie nieruchomości

Adwokat Remigiusz Gołębiowski

Podkreślenie Adwokata

kom: 601 935 001

PL UK DE IT FR ES NO NL JP JP

Wywłaszczenie nieruchomości

     Kancelaria Adwokacka “Law Offices” adw. Remigiusz Gołębiowski, w reakcji na obserwowalny w ostatnich latach wzrost budownictwa dróg publicznych i związanych z tym procesów wywłaszczeniowych, specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz właścicieli nieruchomości, przeciwko którym zostało – bądź dopiero planowane jest – wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego. Prowadzone przez Nas doradztwo obejmuje sprawy o wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego dokonywane z uwagi na budowę płatnych autostrad, dróg publicznych, lotnisk użytku publicznego, infrastruktury kolejnowej i innych przewidzianych odpowiednimi ustawami. Gruntowna wiedza i szerokie doświadczenia personelu Naszej Kancelarii okazuje się przydatna na wszystkich etapach procesu wywłaszczenia.

     Reprezentujemy naszych Mocodawców przed organami administracji państwowej na wszystkich etapach postępowania, począwszy od rokowań o nabycie nieruchomości w drodze umowy poprzedzających wszczęcie postępowania o wywłaszczenie, właściwego postępowania o wywłaszczenia, a także w postępowaniu o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Na życzenie naszych Klientów, w sytuacji, gdy nieruchomość wywłaszczana jest na rzecz Skarbu Państwa, wspieramy Ich usiłowania w przedmiocie uzyskania nieruchomości zamiennej.

     Formułowanie zastrzeżeń do ofert nabycia nieruchomości, opinii sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych, odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydawanych w toku postępowania traktujemy jako czynności nierozerwalnie związane ze świadczoną pomocą prawną. Wyspecjalizowani prawnicy Kancelarii troszczą się, by wywłaszczenie nastąpiło w zgodzie z konstytucyjnymi zasadami ochrony prawa własności oraz słusznego odszkodowania za wywłaszczenie. Warto zaznaczyć, iż ochrona interesów ekonomicznych Klienta stanowi wartość, którą kierujemy się przy każdej podejmowanej czynności. Dbamy o to, ażeby wypłacane naszym mocodawcom odszkodowanie ustalane było nie tylko w oparciu o rynkową wartość nieruchomości, ale uwzględniało także poboczne, lecz istotne wydatki, jak koszty związane z samym nabyciem nieruchomości, czy kwotę kompensującą koszt poszukiwania i zakupu nowej nieruchomości o zbliżonych parametrach lokalizacyjnych i technicznych.

Do naszych zadań należy także uruchomienie kroków prawnych dla skutecznego zapobieżenia ewentualnym szkodom i niedogodnościom, jakie mogą powstać dla właścicieli lub użytkowników wieczystych wskutek wywłaszczenia lub innego niż dotychczas zagospodarowania wywłaszczonej nieruchomości.

Wywłaszczenie nieruchomości

Słowa kluczowe: wywłaszczenie nieruchomości Warszawa, adwokat wywłaszczenie nieruchomości Warszawa, wywłaszczenie nieruchomości kancelaria adwokacka, kancelaria adwokacka Warszawa, adwokat Warszawa, adwokat Warszawa centrum

Zobacz inne usługi z kategorii > Inne sprawy
Obsługa prawna firm, przedsiębiorstw Europejski nakaz zapłaty Klienci Holenderscy Nieruchomości Ochrona wizerunku podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w internecie Służebność przesyłu Wywłaszczenie nieruchomości Ubezpieczenia społeczne, emerytury i renty Opłata skarbowa ViaToll Ekstradycja i europejski nakaz aresztowania Kolejnictwo Pranie brudnych pieniędzy Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające Umowy nieruchomości Adwokat polsko-angielski Adwokat polsko-niemiecki Zakładanie, przekształcenie i likwidacja spółki akcyjnej Prawo francuskie Odszkodowania