Prawo karne, karne-skarbowe

Adwokat Remigiusz Gołębiowski

Podkreślenie Adwokata

kom: 601 935 001

PL UK DE IT FR ES NO NL JP JP

Prawo Karne, Karne-skarbowe

     Kancearia Adwokacka “Law Offices” adw. Remigiusz Gołębiowski specjalizuje się w obsłudze podmiotów poszukujących ochrony prawnej w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego. Nasi mocodawcy mogą liczyć na profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania przed organami wymiaru sprawiedliwości sprawiedliwości jak Policja, prokuratura, sądy pierwszej i drugiej instancji, Sąd Najwyższy, Centralne Biuro Antykorupcyjne, a także organy kontroli skarbowej. Do spectrum podejmowanych przez nas czynności należy między innymi dbałość o interesy podejrzanego oraz oskarżonego.

     Posiadamy szerokie doświadczenie w przedmiocie środków prawnych mających na celu pomoc osobom tymczasowo aresztowanym w postępowaniu przygotowawczym. W każdej chwili jesteśmy gotowi, by zadbać o interesy osób zatrzymanych lub aresztowanych przez organy śledcze czy dochodzeniowe. Wysokie kwalifikacje pozwalają na obronę oskarżonego przed sądami obu instancji i Sądem Najwyższym z uwzględnieniem najwyższych standardów działalności adwokackiej. Do realizowanych przez nas zadań należy także reprezentowanie pokrzywdzonego, począwszy od fachowego sformułowania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, aż po wspieranie go w pełnieniu roli oskarżyciela posiłkowego czy prywatnego. Na pomoc Kancelarii Adwokackiej “Law Offices” adw. Remigiusz Gołębiowski liczyć może także osoba, która zamierza w postępowaniu karnym dochodzić swoich roszczeń o charakterze cywilnoprawnym ( powód cywilny ). Ponadto specjalizujemy się również w czynnościach, których celem jest uzyskanie dla skazanych odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności czy też przerw w wykonaniu tej kary. Co więcej, przedmiotem naszej działalności jest sporządzanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz o ułaskawienie. Osoby pokrzywdzone przez organy wymiaru sprawiedliwości uzyskają w Kancelarii Adwokackiej “Law Offices” adw. Remigiusz Gołębiowski pomoc w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Wykwalifikowani pracownicy Kancelarii profesjonalnie poprowadzą również sprawy z zakresu prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego, prawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Art. 43 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej statuuje jedno z najbardziej fundamentalnych praw, jakie przysługują oskarżonemu w procesie karnym - prawo do obrony.

     Nasza kancelaria oferuje pełną kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego, w tym możliwość występowania w charakterze obrońcy lub pełnomocnika pokrzywdzonego w toku postępowania karnego, oraz z zakresu prawa karnego gospodarczego.

Kancelaria specjalizuje się także w sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego.

Wśród usług oferowanych przez nasza kancelarię znajdują się również:

Prawo karne, karne-skarbowe

Słowa kluczowe: kancelaria prawo karno-skarbowe, kancelaria sprawy karno-skarbowe Warszawa, prawo karno-skarbowe adwokat Warszawa, prawo karno-skarbowe Warszawa, kancelaria prawo karne, kancelaria sprawy karne Warszawa, prawo karne adwokat Warszawa, prawo karne Warszawa,

Zobacz inne usługi z kategorii > Prawo
Prawo rodzinne i opiekuńcze Prawo administracyjne Prawo autorskie Prawo cywilne Prawo karne, karne-skarbowe Prawo pracy Prawo spadkowe Prawo wekslowe Prawo ochrony środowiska Prawo energetyczne Prawo budowlane Prawo bankowe Prawo handlowe, prawo spółek Prawo transportowe Prawo lokalowe Prawo medyczne Prawo farmaceutyczne Prawo rolne Prawo spółdzielcze Prawo papierów wartościowych