Szkolenia

Adwokat Remigiusz Gołębiowski

Podkreślenie Adwokata

kom: 601 935 001

PL UK DE IT FR ES NO NL JP JP

Kancelaria Adwokacka “Law Offices” adw. Remigiusz Gołębiowski od 2010 r. wzbogaca szeroki wachlarz usług prawniczych o organizację i prowadzenie szkoleń z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa pracy, a także wybranych dziedzin prawa administracyjnego. W szczególności proponowana tematyka szkoleń dotyczy zasad odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkodę wyrządzoną w dowolnych konfiguracjach podmiotowo – przedmiotowych, zasad prowadzenia działalności gospodarczej w różnorodnych formach organizacyjnych, praw i obowiązków stron stosunku pracy, zagadnień związanych z szeroko rozumianym prawem nieruchomości i prawem budowlanym. Naszą ofertę kierujemy do firm, które chcąc podnieść poziom świadczonych przez siebie usług, pragną wyposażyć swoich pracowników lub współpracowników także w wiadomości natury prawnej przydatne w konkretnej branży. Jesteśmy w stanie dostosować program i sposób prowadzenia szkolenia do indywidualnych potrzeb Klienta, tak aby w możliwie pełnym zakresie uczynić zadość oczekiwaniom poszczególnych firm. Naszem celem jest zapewnienie wysokiego poziomu szkolenia z uwzględnieniem nowoczesnych i przystępnych metod przekazywania wiedzy prawniczej.

Szkolenia prowadzone są przez osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, także o charakterze szkoleniowym.

Szkolenia

Słowa kluczowe: