Prawo farmaceutyczne

Adwokat Remigiusz Gołębiowski

Podkreślenie Adwokata

kom: 601 935 001

PL UK DE IT FR ES NO NL JP JP

Prawo Farmaceutyczne

I. Prawo farmaceutyczne regulowane jest szeregiem aktów prawnych, z których najważniejszymi są:

II. Zakres regulacji:

Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku określa:

Przepisy ustawy – Prawo farmaceutyczne stosuje się również do produktów leczniczych będących środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.

Ustawa – Wyroby medyczne określa:

Ustawa – o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych tworzy Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ustawa w sposób szczegółowy określa: 

4) zakres działania Urzędu, w tym w szczególności:

 

Ustawa – o izbach aptekarskich określa:

Rozporządzenie - w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych określa:

Rozporządzenie – w sprawie trybu i zakresu prowadzenia kontroli badań klinicznych określa:

Rozporządzenie - w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów określa:

Rozporządzenie - w sprawie standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów określa:

standardy kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów dla wszystkich specjalności, w zakresie:

Rozporządzenie - w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych określa:

Rozporządzenie – w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych określa:

Rozporządzenie - w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki określa:

Prawo farmaceutyczne

Słowa kluczowe: prawo medyczne Warszawa, adwokat prawo medyczne Warszawa, prawo medyczne kancelaria adwokacka, kancelaria adwokacka Warszawa, adwokat Warszawa, adwokat Warszawa centrum, błąd lekarski adwokat Warszawa, błąd lekarski kancelaria adwokacka Warszawa

Zobacz inne usługi z kategorii > Prawo
Prawo Rodzinne i Opiekuńcze, rozwód w Warszawie Prawo administracyjne Prawo autorskie Prawo cywilne Prawo karne, karne-skarbowe Prawo pracy Prawo spadkowe Prawo wekslowe Prawo ochrony środowiska Prawo energetyczne Prawo budowlane Prawo bankowe Prawo handlowe, prawo spółek Prawo transportowe Prawo lokalowe Prawo medyczne Prawo farmaceutyczne Prawo rolne Prawo spółdzielcze Prawo papierów wartościowych