Opłata skarbowa

Adwokat Remigiusz Gołębiowski

Podkreślenie Adwokata

kom: 601 935 001

PL UK DE IT FR ES NO NL JP JP

Opłata Skarbowa

Ważnym aspektem działalności gospodarczej jest świadczenie pomocy prawnej w szeroko pojętych sprawach ubezpieczeniowych. Pomagamy naszym klientom dochodzić odszkodowań związanych z szeregiem zdarzeń, których dotyczy ochrona ubezpieczeniowa, tak w zakresie ubezpieczeń majątkowych, jak i ubezpieczeń osobowych. Reprezentujemy naszych mocodawców na każdym etapie likwidacji szkody w zakładzie ubezpieczeń, jak również w toku całego postępowania sądowego.

W szerokim spektrum prowadzonych przez nas spraw dotyczących odpowiedzialności ubezpieczeniowej mieszczą się m. in. następujące sprawy o dochodzenie:

Równolegle świadczymy pomoc prawną dla sprawców wypadków lub innych podmiotów odpowiedzialnych, wobec których zakłady ubezpieczeń występują z roszczeniami regresowymi w związku z wypłaconymi już odszkodowaniami.

Ponadto pomagamy naszym klientom na etapie zawierania i negocjowania warunków ubezpieczenia. Analizujemy i opiniujemy teksty umów oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, zwracając uwagę na potencjalne ryzyka, a także sugerując dokonywanie określonych ich modyfikacji.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczymy pomoc prawną również dla samych zakładów ubezpieczeń, tak w powyższym zakresie, jak i w ramach reprezentacji w sprawach cywilnych oraz karnych, a także w związku z wypełnianiem przez ubezpieczycieli obowiązków instytucji obowiązanych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Opłata Skarbowa

Opłata skarbowa

Słowa kluczowe: opłata skarbowa Warszawa, adwokat opłata skarbowa Warszawa, opłata skarbowa kancelaria adwokacka, kancelaria adwokacka Warszawa, adwokat Warszawa, adwokat Warszawa centrum

Zobacz inne usługi z kategorii > Inne sprawy
Obsługa prawna firm, przedsiębiorstw Europejski nakaz zapłaty Klienci Holenderscy Nieruchomości Ochrona wizerunku podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w internecie Służebność przesyłu Wywłaszczenie nieruchomości Ubezpieczenia społeczne, emerytury i renty Opłata skarbowa ViaToll Ekstradycja i europejski nakaz aresztowania Kolejnictwo Pranie brudnych pieniędzy Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające Umowy nieruchomości Adwokat polsko-angielski Adwokat polsko-niemiecki Zakładanie, przekształcenie i likwidacja spółki akcyjnej Prawo francuskie Mienie zaburzańskie Prowadzenie sprawy adwokat Warszawa Adwokat od spraw dotyczących narkotyków