Prawo papierów wartościowych

Adwokat Remigiusz Gołębiowski

Podkreślenie Adwokata

kom: 601 935 001

PL UK DE IT FR ES NO NL JP JP

Prawo Papierów Wartościowych

     Pozostajemy w pełni świadomi, że współczesny obrót charakteryzuje się występowaniem szeregu papierów wartościowych, pełniących różnorodne funkcje. Mając wzgląd na charakter prawa, jakie jest związane z danym papierem wartościowym, oferujemy usługi związane z papierami:

Nasza działalność zarówna samodzielnej problematyki papierów wartościowych, jak i kwestii związanych z innymi dziedzinami, np. prawa handlowego, prawa spółek, praw bankowego czy prawa transportowego oraz morskiego. W praktyce stosuje się papiery wartościowe jako środki zabezpieczenia roszczeń, lokacji kapitału, obrotu inkorporowanymi prawami, środki płatnicze, czy jako środki pozwalające ustalić osoby uprawnione z prawa związanego z papierem wartościowym. Zważywszy zaś na bogactwo tematyczne omawianej dziedziny, świadczymy kompleksowe usługi dotyczące:

W toku długoletniej pracy zawodowej i naukowej wykształciliśmy ponadto podspecjalizacyjną zajmującą się w szczególności prawem wekslowym. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat wystarczy kliknąć tutaj.

Słowa kluczowe: prawo papierów wartościowych Warszawa, adwokat prawo papierów wartościowych Warszawa, prawo papierów wartościowych kancelaria adwokacka, kancelaria adwokacka Warszawa, adwokat Warszawa, adwokat Warszawa centrum