Obsługa prawna firm, przedsiębiorstw

Adwokat Remigiusz Gołębiowski

Podkreślenie Adwokata

kom: 601 935 001

PL UK DE IT FR ES NO NL JP JP

Obsługa prawna firm, przedsiębiorstw

Kancelaria Adwokacka adw. Remigiusza Gołębiowskiego oferuje profesjonalną i kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców i instytucji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą. Kancelaria świadczy pomoc prawną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, a także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Ponadto Kancelaria oferuje obsługę prawną instytucji pozarządowych, w tym fundacjom, stowarzyszeniom, związkom etc.

Powierzenie Kancelarii Adwokackiej adw. Remigiusza Gołębiowskiego kwestii prawnych pozwala przedsiębiorcy na skupieniu się nad rozwojem prowadzonego przez Niego przedsiębiorstwa, pozyskiwaniu nowych Klientów, dążeniem do osiągania jak największych korzyści finansowych, przy jednoczesnej świadomości, iż wszelkie kwestie natury prawnej zostaną szybko i rzetelnie rozwiązane przez wysokiej klasy specjalistów. Korzystnie z usług Kancelarii będzie stanowić solidne zaplecze prawne dla Twojej działalności.

Porady prawne i opinie dla firm

Możliwość uzyskiwania na bieżąco porad prawnych i opinii prawnych może uchronić Ciebie - przedsiębiorcę przed niekorzystnymi dla Twojej działalności gospodarczej konsekwencjami, w tym w szczególności finansowymi np. poprzez orzeczenie wysokich kar finansowych, podpisanie nietrafnej umowy, bądź podjęcie pochopnej decyzji mogącej mieć w przyszłości negatywne konsekwencje dla Ciebie i Twojego przedsiębiorstwa.

Kancelaria stawia na kompleksowość i różnorodność świadczonych usług. Specjalizuje się prawie gospodarczym, cywilnym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, nieuczciwej konkurencji, prawie administracyjnym oraz prawie międzynarodowym. Dzięki wszechstronnemu zakresowi usług Kancelaria gwarantuje pomoc prawną w każdej kategorii spraw.

Rozumiemy problemy współczesnych przedsiębiorców i dlatego potrafimy ich wspierać, doradzać i rozwiązywać ich problemy. Dzięki długoletniej praktyce w obsłudze przedsiębiorców potrafimy lokalizować i szacować ryzyko prawne mogące wystąpić w trakcie realizacji projektów. Potrafimy właściwie ocenić zagrożenie wynikające z odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z naruszeniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ochronie konkurencji i praw konsumentów oraz ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

We współpracy z Klientami adw. Remigiusz Gołębiowski opiera się na wzajemnym zaufaniu i szczerości. Zapewnia, że prowadzenie sprawy Klienta, będzie zależeć od Jego szczerości.

Kompleksowa obsługa prawna warszawskich firm

Kancelaria zapewnia obsługę prawną zarówno nowo powstałych przedsiębiorstw, jak i przedsiębiorstw o długoletniej pozycji na rynku gospodarczym. W związku z tym Kancelaria Adwokacka adw. Remigiusza Gołębiowskiego gwarantuje rzetelną pomoc prawną na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Obsługa prawna obejmuje doradztwo, począwszy od etapu założenia przedsiębiorstwa, w tym w szczególności wskazania najlepszej formy, w jakiej przedsiębiorca winien ją prowadzić, tworzenia spółek, przekształcania spółek, poprzez bieżącą obsługę, a także na etapie likwidacji przedsiębiorstwa.

W ramach obsługi przedsiębiorców gwarantujemy profesjonalne przygotowywanie projektów umów, statutów, uchwał oraz opiniowanie umów zawieranych z kontrahentami. Przygotowujemy wszelkie konieczne wnioski, dokumenty potrzebne do Krajowego Rejestru Sądowego czy innych instytucji publicznych, zapewniamy wypełnienie obowiązku informacyjnego nałożonych przez ustawodawcę na przedsiębiorców. Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorcy z każdej gałęzi prawa, w tym w szczególności prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, międzynarodowego. Dzięki wsparciu Klienta na każdym etapie mogącego powstać sporu, w tym również etapu negocjacji, gwarantujemy reprezentowanie Klienta w relacjach handlowych, z podmiotami finansującymi realizację projektu, kontrahentami, ubezpieczycielami oraz innymi instytucjami finansowymi. Kancelaria zapewnia, że podejmuje wszelkie możliwe kroki celem wynegocjowania dla Klienta korzystnych dla Niego warunków, bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego, kierując się dobrem Klienta oraz zasadą szybkości i ekonomiki.

Kancelaria zajmuje się również przygotowywaniem alternatywnych wariantów rozwiązań prawnych i biznesowych, tak aby Klient miał możliwość wyboru jak najlepszego rozwiązania dla Niego.

Kancelaria Adwokacka adw. Remigiusza Gołębiowskiego zapewnia wsparcie w zakresie sporządzania oraz archiwizowania dokumentacji całości procesu realizacji danego przedsięwzięcia.

Ponadto Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę firm jako zakładów pracy. W związku z tym udzieli pomocy prawnej w zakresie działań podejmowanych w związku z pracownikami zatrudnionymi w danym przedsiębiorstwie, w tym w szczególności związanymi z formą zatrudnienia pracownika, przepisami BHP, zatrudnieniem, czy ty też rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem zakładu pracy.

Doradztwo dla przedsiębiorstw z Warszawy

Przy doradztwie związanym z obsługą podmiotów gospodarczych Kancelaria kieruje się przede wszystkim skutecznym rozwiązywaniem problemów, zapewniając rzetelną i fachową pomoc. Dla Kancelarii priorytetem jest zadbanie o interesy Klienta, świadcząc usługi na najwyższym poziomie. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego Klienta Kancelaria ma możliwość zaproponowania rozwiązania problemu, który będzie najkorzystniejszy dla danego przedsiębiorcy, mając na uwadze szerokie spektrum działania przedsiębiorcy i rynku, na którym funkcjonuje. Świadczone przez Kancelarię usługi mają zapewnić przedsiębiorcom efektywną pomoc w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej, a w dalszej przyszłości przynieść korzyści również w aspekcie finansowym.

Stała współpraca z naszą Kancelarią

Kancelaria Adwokacka adw. Remigiusza Gołębiowskiego stale współpracuje z rzetelnymi i fachowymi notariuszami i komornikami, co pozwala na zapewnienie Klientom profesjonalnej obsługi prawnej na każdym potrzebnym etapie. Przekłada się to również na możliwość szybszego uregulowania czynności prawnych z zakresu prawa spółek, czy też skutecznego wyegzekwowania należności pieniężnych.

Gwarancją skutecznego i profesjonalnego wykonywania przez Kancelarię powierzonych przez Klientów spraw, jest wieloletnia i nieprzerwana stała obsługa prawna przedsiębiorców cieszących się na rynku gospodarczym dużym uznaniem.

W ramach stałej współpracy zapewniamy podmiotom gospodarczym świadczenie następujących usług:

Zapraszamy po więcej informacji na temat obsługi prawnej przedsiębiorców i kontaktu z naszą Kancelarią.

Obsługa prawna firm, przedsiębiorstw

Słowa kluczowe: obsługa prawna firm Warszawa, adwokat dla firm Warszawa, adwokat Warszawa, kancelaria adwokacka Warszawa, pomoc prawna dla firm Warszawa

Zobacz inne usługi z kategorii > Inne sprawy
Obsługa prawna firm, przedsiębiorstw Europejski nakaz zapłaty Klienci Holenderscy Nieruchomości Ochrona wizerunku podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w internecie Służebność przesyłu Wywłaszczenie nieruchomości Ubezpieczenia społeczne, emerytury i renty Opłata skarbowa ViaToll Ekstradycja i europejski nakaz aresztowania Kolejnictwo Pranie brudnych pieniędzy Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające Umowy nieruchomości Adwokat polsko-angielski Adwokat polsko-niemiecki Zakładanie, przekształcenie i likwidacja spółki akcyjnej Prawo francuskie Mienie zaburzańskie Prowadzenie sprawy adwokat Warszawa