Prawo transportowe

Adwokat Remigiusz Gołębiowski

Podkreślenie Adwokata

kom: 601 935 001

PL UK DE IT FR ES NO NL JP JP

Prawo transportowe

     Dział prawa obejmujący przepisy regulujące sferę przemieszczania się osób i przewożenia rzeczy z jednego miejsca w przestrzeni w drugie.

II. Prawo transportowe regulowane jest szeregiem aktów prawnych, z których najważniejszymi są:

III. Zakres regulacji: Ustawa prawo o ruchu drogowym określa:

Ustawa o transporcie drogowym określa:

Ustawa – prawo przewozowe reguluje:

Ustawa o systemie tachografów cyfrowych określa:

Ustawa o czasie pracy kierowców określa:

Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych określa:

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu określa:

Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego określa:

Rozporządzenie w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia określa:

Prawo transportowe

Słowa kluczowe: prawo transportowe Warszawa, adwokat prawo transportowe Warszawa, prawo transportowe kancelaria adwokacka, kancelaria adwokacka Warszawa, adwokat Warszawa, adwokat Warszawa centrum, prawo transportowe adwokat Warszawa, prawo transportowe kancelaria adwoka

Zobacz inne usługi z kategorii > Prawo
Prawo Rodzinne i Opiekuńcze, rozwód w Warszawie Prawo administracyjne Prawo autorskie Prawo cywilne Prawo karne, karne-skarbowe Prawo pracy Prawo spadkowe Prawo wekslowe Prawo ochrony środowiska Prawo energetyczne Prawo budowlane Prawo bankowe Prawo handlowe, prawo spółek Prawo transportowe Prawo lokalowe Prawo medyczne Prawo farmaceutyczne Prawo rolne Prawo spółdzielcze Prawo papierów wartościowych