601 935 001

Prawo spółdzielcze

Nasza Kancelaria wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz uwzględniając wieloletnią praktykę i doświadczenia obrotu prowadzi sprawy z zakresu prawa spółdzielczego. Choć okres wielkiego prosperity i niebywałej popularności spółdzielni minął, to jednak w obrocie funkcjonuje wiele spółdzielni, tak mieszkaniowych, jak i spółdzielni pracy. Złożoność tematyki prawa spółdzielczego oraz niechęć przedsiębiorców do organizowania się w spółdzielcze formy działalności sprawia, że na rynku coraz mniej kancelarii świadczy usługi prawne dla spółdzielni. Pozostając w tym wyjątkowym gronie oferujemy pomoc prawną w zakresie:

  • powoływania i rejestracji spółdzielni;
  • tworzenia projektów aktów wewnętrznych spółdzielni, takich jak statuty, uchwały i regulaminy;
  • bieżącej obsługi prawnej spółdzielni, w tym prowadzonej przez nią działalności gospodarczej;
  • organizowania i przeprowadzania walnych zgromadzeń, zgromadzeń grup członkowskich oraz posiedzeń rad nadzorczych spółdzielni;
  • reprezentacji sądowej i przed organami administracji publicznej;
  • doradztwa w przedmiocie prawa lokalowego i gospodarki nieruchomościami;
  • przekształcania, podziału, likwidacji i upadłości spółdzielni.

  .